Betalingen en consequenties bij niet tijdig betalen

In geval van service contracten stuurt Holland Software de facturen rond de 15de van iedere maand. U heeft dan tot einde van de maand de tijd om de betaling te voldoen. U ontvangt een eerste herinnering met een verhoging van EUR 10,- aannamingskosten. Deze moet u binnen 7 dagen voldoen. Bij een tweede herinnering worden de aannamingskosten met nog eens EUR 25,- verhoogd. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de openstaande bedragen behorend bij uw service contract.

Consequenties bij niet tijdig betalen

Bij niet tijdige betaling wordt de vordering van Holland Software met betrekking tot de resterende termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar. Holland Software kan dan de betaling van deze termijnbedragen volledig en in één keer van de betalingsplichtige vorderen, zonder dat hierover enige ingebrekestelling is vereist. Ook kan Holland Software alle te leveren diensten blokkeren of terugvorderen, zonder enige verplichting tot restitutie of schadevergoeding.

Als uw betaling niet op tijd binnen is, draagt Holland Software haar vordering met betrekking tot de resterende termijnbedragen zonder nadere kennisgeving aan een incassobureau over. De incassokosten worden aan u in rekening gebracht. Naast de termijnbedragen komen alle op de invordering vallende kosten, zowel in- als buiten rechte, voor uw rekening.

Zolang er sprake is van een betalingsachterstand worden geen diensten of producten aan de client verstrekt.