Doen we het wel veilig?

Hoe belangrijk is IT voor uw bedrijf? Websites en web applicaties vormen tegenwoordig de ruggegraat van veel bedrijven.

Hackers hebben vaak echter vrij spel. Er wordt gebruik gemaakt van kwetsbare bouwmethodes en server- en netwerkopstellingen. Vaak wordt door gebrek aan kennis, ambitie en technologie bezuinigd op de veiligheid van websites. Dit is echter niet nodig. Met behulp van onze expertise kunnen we vrijwel elke opstelling veiliger maken. Betaalbaar, realistisch, en effectief.

Er valt ook meer dan hackers binnen beveiliging, denk aan backups en om kunnen gaan met brand, natuurrampen of andere onverwachte problemen.

Diensten:

Doen we het wel veilig?

Website quickscan

We nemen de veiligheid van uw website onder de loep. Het betreft hier een diepgaande manier van onderzoek. Op basis van de code, hosting omgeving, netwerk, gebruikers, wachtwoorden, beleid, backups en andere aspecten.

Company quickscan: vanaf Q1, 2012. Vraag naar de mogelijkheden die er nu al zijn.

We nemen de veiligheid van uw bedrijf onder de loep. Het betreft hier een diepgaande manier van onderzoek.

Security Updates and monitoring

Voor Drupal, Joomla en Wordpress sites bieden wij een service waarbij we de beveiliging telkens opwaarderen en in de gaten houden of er sprake is van lekken.

Secure hosting: vanaf Q1, 2012. Vraag naar de mogelijkheden die er nu al zijn.

We bieden een cloud gebaseerde hosting oplossing voor bedrijven die geinteresseerd zijn hun veiligheid te versterken.

Mijn site is gehacked. Wat nu?

Recovery service

Dit gebeurt vaak. Raak niet in paniek, en neem nu contact met ons op.

Het is zaak er zo snel mogelijk bij te zijn. * Er moet worden gezocht naar hoe de hacker binnen kwam * Kwetsbare delen van site ontoegankelijk maken * Schoonmaken van de site: bestaande code van backdoors ontdoen * Website updaten en lekken dichten * Forensics: zo veel mogelijk zien wie er getroffen is * Betrokkenen waar mogelijk inlichten * Site weer beschikbaar maken